Due Cigni: Kasumi Damascus

K-82008

Kasumi Damascus Yasai - coltello da verdure

K-82012

Kasumi Damascus Petty - coltello utility

K-82014

Kasumi Damascus Honenuki - coltello utility/disosso

K-84016

Kasumi Damascus Honenuki - coltello da disosso

K-84013

Kasumi Damascus Santoku - coltello da cuoco

K-84018

Kasumi Damascus Santoku - coltello da cuoco

K-88020

Kasumi Damascus Gyuto - coltello da cuoco

K-88024

Kasumi Damascus Gyuto - coltello da cuoco

K-86024

Kasumi Damascus Sashimi - coltello da arrosto

K-86026

Kasumi Damascus Pankiri - coltello da pane

K-84020

Kasumi Damascus Sashimi - coltello da arrosto

K-84017

Kasumi Damascus Nakiri - coltello da verdure

K-85021

Kasumi Damascus Sashimi - coltello da arrosto

K-85024

Kasumi Damascus Sashimi - coltello da arrosto

K-85027

Kasumi Damascus

K-891204

Kasumi Damascus